Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mentaal Onderhoud verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam (en contactpersoon) werkgever of uitkeringsinstantie en uw BSN mits werkgever of uitkeringsinstantie overgaat tot een (gedeeltelijke) vergoeding
 • Medische gegevens (nodig om counselling op af te kunnen stemmen)
 • Bijzondere relevante gegevens (om maatwerk te leveren/ counselling op maat aan te passen)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Mentaal Onderhoud verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom we gegevens nodig hebben
Mentaal Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienst- en hulpverlening uit te kunnen voeren.
 • Om contact met u op te nemen als dit nodig is.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Verzenden van mailing “Workshop Nieuws”
 • Om u in te schrijven voor één van onze trainingen of workshops.
 • Om u uit te nodigen voor een sessie en voor het versturen van een afspraakreminder.
 • Voor het verzenden van overige voor u relevante e-mails.

Hoe lang we gegevens bewaren
Mentaal Onderhoud zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor gegevens benodigd voor individuele counselling hanteren wij een bewaartermijn van 15 jaar. 

Delen met anderen

Mentaal Onderhoud deelt uw gegevens niet met derden zonder uw schriftelijke toestemming (middels een door Mentaal Onderhoud opgesteld document “toestemming gegevens derden”) en zal alleen gegevens verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mentaal Onderhoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Mentaal Onderhoud gebruikt  functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mentaalonderhoud.nl. Mentaal Onderhoud zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Mentaal Onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mentaalonderhoud.nl. Mocht u aanleiding zien , dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Mentaal Onderhoud kunt u ons als volgt bereiken:

 • Straatnaam en nummer: Fideliolaan 47
 • Postcode en plaats: 1183 PH Amstelveen
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 302 604 33
 • Telefoonnummer: 06 33 05 25 45
 • E-mailadres: info@mentaalonderhoud.nl