Onderdelen burn-out counselling

 • Op verhaal komen, je verhaal vertellen
 • Tot rust komen (afschakelen)
 • Acceptatie van de situatie
 • Dagplanning & Structuur (rust)
 • Fysieke en mentale conditie opbouwen
 • Luisteren naar de signalen van jouw lichaam
 • Energiegevers, energievreters en de energiebalans
 • Psycho-educatie over oa ons stress-systeem, ovelevingsmechanismen en polyvagaal theorie
 • Slaap-educatie, aandacht voor gezond slapen
 • Dagelijkse en sociale activiteiten langzaam opbouwen
 • Hoe kan jouw omgeving/ netwerk jou ondersteunen?
 • Onderzoek invloed van werk-, omgevingsfactoren en life events
 • Gedragspatronen en overlevingsmechanismen onderzoeken en doorbreken
 • Omgaan met emoties, gevoelens en sensaties
 • Kernwaarden onderzoeken (richting/perspectief)
 • Grenzen en wensen leren herkennen en aangeven
 • Zelfvertrouwen, zelfcompassie & perfectionisme
 • Aandacht aan verlies & rouw (verlieskunde)
 • Aandacht aan levensvragen & levensloopvragen
 • Aandacht voor trauma/ traumasensitief werken
 • Re-integratie ofwel arbeidsrevalidatie; Waar zie je tegenop en wat is voor jou haalbaar? Wat zie je jezelf wel weer doen?
 • Omgaan met restverschijnselen (energie doseren)
 • Terugvalplan opstellen
 • Nazorg & fine-tuning als dit gewenst is
 • Gesprekken met jouw partner erbij. Voor jouw partner is het ook een moeilijke situatie.
 • Voor jouw partner is het mogelijk om individueel een afspraak te maken