Onderdelen burn-out counselling

 • Op verhaal komen en helemaal tot rust komen (afschakelen)
 • Acceptatie van de situatie
 • Dagplanning & Structuur
 • Fysieke en mentale conditie opbouwen
 • Ik gebruik de volgende testen: 4DKL en BAT (Burn-out Assessement Tool)
 • Luisteren naar de signalen van jouw lichaam
 • Energiegevers, energievreters en de energiebalans
 • Psycho-educatie over ons stress-systeem
 • Slaap-educatie, aandacht voor gezond slapen
 • Dagelijkse en sociale activiteiten langzaam opbouwen
 • Hoe kan jouw omgeving/ netwerk jou ondersteunen?
 • Onderzoek Invloed van werk-, omgevingsfactoren en life events
 • Gedrags – en gedachtenpatronen onderzoeken en doorbreken
 • Omgaan met emoties en gevoelens
 • Kernwaarden onderzoeken (richting/perspectief)
 • Grenzen en wensen leren herkennen en aangeven
 • Zelfvertrouwen, zelfcompassie & perfectionisme
 • Aandacht aan verlies & rouw (verlieskunde)
 • Aandacht aan levensvragen & levensloopvragen
 • Aandachtsoefeningen (ademhaling & mindfulness)
 • Re-integratie ofwel arbeidsrevalidatie
 • Omgaan met restverschijnselen (energie doseren)
 • Terugvalplan opstellen
 • Nazorg & fine-tuning
 • Gesprekken met jouw partner erbij. Voor jouw partner is het ook een moeilijke situatie.
 • Voor jouw partner is het mogelijk om individueel een afspraak te maken